„Do what you feel in your heart to be right – for you’ll be criticized anyway“ Eleanor Roosevelt

Sbalené kufříky už jsem měla v pěti letech a jako turista začala v letech následujících poznávat matičku Evropu. Brzy se však prolomila hranice mezi turistou a cestovatelem a poznávací zájezdy mi byly málo.

O pár roků později jsem tak zahájila své delší cesty. Evropa, Nový Zéland nebo jihovýchodní Asie . „Všude je krásně, pokud jsou kolem příjemní lidé“, řekl můj kamarád z Turecka a má naprostou pravdu.

Přesto však je jedna destinace, která mi k srdci přirostla nejvíc. Nebo jak já říkám: „Za ten úžasný rok je přece namístě, aby si země na oplátku taky něco vzala. Kus mě. Mého srdce.“ Pevně doufám, že jednou na Nový Zéland znovu zavítám.

Mé postřehy jsou tedy vesměs o cestování, o lidech, o životě, náhodách.